Více než 300 titulů mistrů světa
Více než 30 let zkušeností
Při objednávce nad 3000 Kč doprava zdarma

TTX technologie

9. 7. 2018 Technika

TTX technologie (twin tube technology)
je špičkové  technicko-konstrukční řešení, které vyvinul Öhlins a které uplatňuje při výrobě některých modelů tlumičů.

Uplatnění  této dvouplášťová technologie sebou přináší extrémně rychlou odezvou v útlumové a kompresní fázi. Mezi hlavní přínosy se počítá také možnost dlouhodobého fungování při extrémním nastavení tlumičů bez rizika vzniku kavitace oleje. To je možné díky pozitivnímu tlakovému vyvážení v takto řešeném tlumícím systému.
TTX technologie je dále charakteristická absolutní nezávislostí útlumové a kompresní části (planžetové stromky útlumu a komprese mají svoji vlastní pístovou základnu

animace viz video níže

Test tlumiče TTX EC

4. 7. 2018 Technika

Zkušebním testem reakce TTX EC tlumiče jsme ověřili funkčnost a rozdíl rakce na elektornické nastavení pístků revolučního systému EC.

Tento systém Vám mění přímo při jízdě v závyslosti na rychlosti a povrchu  nastavení podvozku.

V příloze vidíte z grafů, velký vliv na nastavení koprese a útlumu

Výměna tlumičového oleje

4. 7. 2018 Technika

Začněme tím, že výměna tlumičového oleje je základem péče o tlumiče nebo přední teleskopy.

Aby podvozek správně fungoval, tj. poskytoval požadované výkonové charakteristiky, je třeba věnovat jeho údržbě patřičnou pozornost. I oleje skutečně špičkové kvality, kam rozhodně Öhlins tlumičové oleje patří, ztrácejí vlivem provozu své vlastnosti a ať se nám to libí nebo ne, stárnou a degradují!
V důsledku toho již nejsou za hranicí své životnosti schopné poskytnout tlumícímu systému potřebnou synergii, s kterou je konstrukčně počítáno, a může docházet k poklesu tlumícího výkonu, změně chování celého podvozku a tím i změně jízdních vlastností motocyklu. V extrémních případech může dokonce dojít i k mechanické destrukci vnitřní části tlumiče nebo teleskopu.

Stárnutí a tím i ztrátu požadovaných vlastností oleje ovlivňuje řada faktorů, které spolu velice často vzájemně souvisí. Mezi ně zejména patří:

 • styl jízdy a absorbce teploty kapalinou, tzv. termodynamická kapacita
 • nečistoty v tlumícím systému
 • vlhkost v systému (hydroskopická vlastnost oleje)
 • vzduch v systému a kavitační proces, viz. kavitace

Jelikož si jsou konstruktéři Öhlins vědomi všech nepříznivých faktorů a procesů, které ovlivňují životnost oleje v tlumičovém systému, vypracovali na základě svých dlouholetých zkušeností podložených soustavným testováním doporučenou dobu výměny tlumící kapaliny v závislosti na typu stroje a Öhlins produktu.

Doporučené hodnoty výměny oleje:

 • Silniční (běžné užívání)
  • vidlice 10 000km ( 2 roky)
  • Zadní tlumič 25 000km (2 roky)
  • tlumič řízení 10 000 (2 roky)
 • Silniční ( závodní užití)
  • Celý set po 1000km nebo max. 3 závodech
 • Motorkos/enduro
  • Celý set po 20mth ( záleží i na rychlosti jedzce 15-30mth)

 

Kavitace oleje

27. 6. 2018 Technika

Kavitace je fyzikální jev, který se vyznačuje vznikem dutin v kapalině v důsledku podtlaku. Dochází tedy k různě intenzivnímu zpěnění kapaliny (vzniku vzduchových bublin) v závislosti na několika fyzikálních faktorech jako jsou velikost podtlaku, teplota kapaliny nebo její hustota.
V tlumícím systému  je touto kapalinou odpovídající olej, který je soustavně vystavován změnám tlaku, tak jak se střídá kompresní a odskoková fáze. V tlumičích klasické konstrukce se zejména ve fázi komprese na straně pístu s menším tlakem mohou vytvářet vzduchové bubliny, které se začínají v mazivu vznášet a vytvářejí jakési pohyblivé dutiny, které degradují původní vlastnosti oleje. Tento proces je bohužel kontinuální a nevratný.

Z toho, co již bylo uvedeno, je zřejmé, že v souvislosti s kavitací dochází k rychlejšímu stárnutí tlumícího oleje a je skutečně třeba dbát na jeho pravidelnou výměnu minimálně v doporučených cyklech stanovených výrobcem. Kvalita použitých maziv je již doufejme samozřejmostí, protože zde není opravdu na místě jakkoliv šetřit. V krajním případě může být výsledkem překročení životnosti oleje v souvislosti s procesem kavitace až zborcení jeho objemu tzv. imploze  a mechanické poškození tlumičových komponentů.

Kavitace způsobující degradaci a rychlé stárnutí oleje má však logicky i své nežádoucí funkční projevy v činnosti tlumiče. Jsou jimi zejména ztráta výkonu a změna tlumící charakteristiky, které v konečném výsledku ovlivňují jízdní vlastnosti motocyklu a pocit z jízdy. To je také důvod, proč je snahou konstruktérů minimalizovat tento negativní jev.  S řešením tohoto problému přišli konstruktéři Öhlins za užití společností patentované TTX technologie nebo pressurized systému.

Typový kód tlumiče

27. 6. 2018 Technika

Každý Öhlins tlumič má své typové označení, svůj individuální typový kód.
Ten již každému potencionálnímu uživateli signalizuje základní konstrukční vlastnosti, které z něho lze jednoduše vyčíst. Pro vaši lepší orientaci proto uvádíme, co jednotlivá čísla a písmena v typovém značení znamenají.

E              emulsní tlumičZadní tlumič
D              plyn. rezervoár uvnitř tlumiče
P              tlumič s externím plynovým rezervoárem
H              externí plynový rezervoár propojen pomocí hadice
Q1           progresivní tlumení tlumiče s dvojitým pístem
W             tlumič dodáván bez pružiny
C1            nastavitelná komprese
C2            nast. kompres, rychlá + pomalá
C3            elektronické nastavení komprese
C4            elektronické nastavení komprese
R1            nastavitelný útlum
R4         elektronické nastavení útlumu
L               nastavitelná délka
S           hydraulické  externí nastavení předpětí pružiny
B              hydraulické  integrované nastavení předpětí pružiny
TTX          dvojitá stěna tlumiče (TTX technologie)
36         průměr pístu tlumiče

PŘÍKLAD:
Motocykl Kawasaki ZX 10-R, rok výroby 2009 lze osadit zadním tlumičem s typovým označením T36PR1C1LS.
Jedná se tedy o tlumič s průměrem pístu 36mm, s externím plynovým rezervoárem dusíku, s možností nastavit  útlum, kompresi, délku tlumiče a předpětí pružiny pomocí externí hydrauliky